Avgifter

Uppdaterad: 2024-01-26 11:19:32

I renhållningstaxan framgår aktuella priser och rutiner för sophämtning, latrinhämtning, slamtömning mm. Se dokument till höger. Under 2017 infördes systemet med fastighetsnära förpackningsinsamling för kunder med abonnemang för villor och fritidshus.

Nedan ser du priserna ut i flerfackssystemet.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
Grönt 370 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 763 kr
Grönt 240 liter, villa* Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 638 kr
Gult 370 liter, villa* 26 ggr/år 3 650 kr
Gult 240 liter, villa* 26 ggr/år 3 525 kr
Rött 190 liter, villa* 26 ggr/år 5 126 kr
Rött 240 liter, villa* 26 ggr/år 5 376 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 293 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 001 kr
Grönt 240 liter, fritidshus* Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 245 kr
Grönt 240 liter, fritidshus* Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 972 kr
Gult 370 liter, fritidshus* 10 ggr/år (v. 20-39) 1 906 kr
Gult 370 liter, fritidshus* 6 ggr/år (v. 24-35) 1 613 kr
Gult 240 liter, fritidshus* 10 ggr/år (v. 20-39) 1 858 kr
Gult 240 liter, fritidshus* 6 ggr/år (v. 24-35) 1 585 kr
Rött 190 liter, fritidshus* 10 ggr/år (v. 20-39) 2 663 kr
Rött 190 liter, fritidshus* 6 ggr/år (v. 24-35) 2 376 kr
Lamp- o batterilåda Vid behov (hängs på kärl 1) 125 kr

* gäller endast befintliga kunder, inga nya abonnemang tillåts.

Tilläggsavgift för gångavstånd över 4 meter där behållare, efter tömning, lämnas vid ordinarie uppställningsplats, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid ordinarie uppställningsplats efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 250 kr 375 kr
6 ggr/år*  300 kr 450 kr
9 ggr/år* ** 450 kr 675 kr
10 ggr/år* 500 kr 750 kr
15 ggr/år* ** 750 kr 1 125 kr
26 ggr/år 1 300 kr 1 950 kr
39 ggr/år** 1 950 kr 2 925 kr
52 ggr/år 2 600 kr 3 900 kr
104 ggr/år 5 200 kr 7 800 kr

* gäller endast fritidshus
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar
*** gäller endast vid "abonnemang hemkompost"

 

I avfallsplanen kan du läsa om mål och strategi för framtida avfallshantering i Vimmerby kommun. I avfallsföreskrifterna kan du läsa mer i detalj om under vilka förutsättningar hämtning av sopor, slam och latrin mm sker. Se menyn till höger.

Grundavgiften är en fast årlig avgift som tas ut beroende på kundtyp, t ex villahushåll, lägenhetshushåll eller företag. Grundavgiften ska spegla vad den grundläggande servicen kostar, t ex verksamheten på återvinningscentralen, hantering av farligt avfall och administration.

Hämtningsavgiften är beroende av hur stort eller hur många kärl för hushållsavfall som hämtas och kan påverkas genom att byta till mindre eller färre antal kärl. Hämtningsavgiften ska spegla kostnaderna för sophämtningen.