Avgifter

Uppdaterad: 2023-02-13 14:07:09

I renhållningstaxan framgår aktuella priser och rutiner för sophämtning, latrinhämtning, slamtömning mm. Se dokument till höger. Under 2017 infördes systemet med fastighetsnära förpackningsinsamling för kunder med abonnemang för villor och fritidshus. I Bilaga 1 i Renhållningstaxa 2020 resp. Renhållningstaxa 2021 framgår avgifterna för tidigare system. Dessa gällde fram till att du fick ditt nya abonnemang och gäller för kunder som ännu inte fått välja abonnemang i flerfackssystemet.

Nedan ser du priserna ut i flerfackssystemet.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
Grönt 370 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 3 288 kr
Grönt 240 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 3 176 kr
Gult 370 liter, villa 26 ggr/år 3 450 kr
Gult 240 liter, villa 26 ggr/år 3 338 kr
Rött 190 liter, villa 26 ggr/år 4 863 kr
Rött 240 liter, villa 26 ggr/år 5 000 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 626 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 451 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 582 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 363 kr
Gult 370 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 738 kr
Gult 370 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 563 kr
Gult 240 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 694 kr
Gult 240 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 475 kr
Rött 190 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 2 626 kr
Rött 190 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 2 351 kr
Lamp- o batterilåda Vid behov (hängs på kärl 1) 100 kr

 

Tilläggsavgift för gångavstånd för säck samt för kärl som lämnas vid tomtgräns efter tömning, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid tomtgräns efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 125 kr 252 kr
6 ggr/år*  151 kr 302 kr
9 ggr/år* ** 227 kr 453 kr
10 ggr/år* 252 kr 504 kr
15 ggr/år* ** 376 kr 752 kr
26 ggr/år 653 kr 1 306 kr
39 ggr/år** 979 kr 1 957 kr
52 ggr/år 1 304 kr 2 609 kr
104 ggr/år 2 611 kr 5 221 kr

 

Tilläggsavgift för gångavstånd över 4 meter där behållare, efter tömning, lämnas vid ordinarie uppställningsplats, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid ordinarie uppställningsplats efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 252 kr 335 kr
6 ggr/år*  300 kr 401 kr
9 ggr/år* ** 453 kr 603 kr
10 ggr/år* 503 kr 669 kr
15 ggr/år* ** 753 kr 1 004 kr
26 ggr/år 1 304 kr 1 740 kr
39 ggr/år** 1 958 kr 2 611 kr
52 ggr/år 2 611 kr 3 480 kr
104 ggr/år 5 221 kr 6 961 kr

* gäller endast fritidshus
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar
*** gäller endast vid "abonnemang hemkompost"

 

I avfallsplanen kan du läsa om mål och strategi för framtida avfallshantering i Vimmerby kommun. I avfallsföreskrifterna kan du läsa mer i detalj om under vilka förutsättningar hämtning av sopor, slam och latrin mm sker. Se menyn till höger.

Grundavgiften är en fast årlig avgift som tas ut beroende på kundtyp, t ex villahushåll, lägenhetshushåll eller företag. Grundavgiften ska spegla vad den grundläggande servicen kostar, t ex verksamheten på återvinningscentralen, hantering av farligt avfall och administration.

Hämtningsavgiften är beroende av hur stort eller hur många kärl för hushållsavfall som hämtas och kan påverkas genom att byta till mindre eller färre antal kärl. Hämtningsavgiften ska spegla kostnaderna för sophämtningen.