Råd vid översvämningsrisk

Uppdaterad: 2024-06-12 10:40:33
Väderprognosen spår stora mängder regn den närmaste tiden och vid skyfall kan de kombinerade vatten- och avloppsledningarna i gatan bli överfulla. Vattnet riskerar då att rinna baklänges och orsaka översvämningar på gator, torg och kanske också hemma hos dig. 
 

Vad kan du göra för att förbereda dig på bästa sätt?

• Rensa stuprännor och galler till gatubrunnar från grenar, löv och annat skräp så att vattnet kan rinna undan. 
• Täpp till golvbrunnarna och toalettstolar i källaren med en sandsäck eller handduk med en vikt på.
• Plocka bort värdefulla saker från källaren.
• Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
• Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord - den kan stoppa en mindre översvämning.
• Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning. 
• Ha mobiltelefonen fulladdad. 
 

Om du råkar ut för en översvämning:

• Bryt strömmen i rummet, men se till att eventuella dräneringspumpar inte stannar. 
• Ring ditt försäkringsbolag för att ordna med skadereglering och uttorkning. 
• Var extra noga med hygienen om du kommer i kontakt med vattnet (det kan vara avloppsvatten). 
• Undvik att köra bil genom översvämmade områden. Det krävs inte särskilt mycket strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg. 
 
För mer information, gå till Krisinformation.se: