Energieffektivisering

Uppdaterad: 2021-10-05 10:43:40

Energieffektivisering – vad kan du göra som konsument?

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Använder jag mycket eller lite el i förhållande till andra konsumenter?

Man brukar säga att följande årsanvändning av el är normalvärden för olika typer av hushåll:

  • Lägenhet: 2 000 kWh/år (alltså i huvudsak hushållsel)
  • Villa utan elvärme: 5 000 kWh/år
  • Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2 000 kWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Var kan jag få oberoende rådgivning om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder?

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Vimmerby kommuns klimat- och energirådgivning hittar du här.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/kommunal-energi-och-klimatradgivning/

För vanliga hushåll finns många tips på: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/

På Energimyndighetens hemsida kan elkunden göra Energikalkylen. Ett enkelt sätt att identifiera vilka apparater och annat som drar energi.

http://energikalkylen.energimyndigheten.se/