Avgifter och villkor

Uppdaterad: 2021-10-20 16:07:08

Idag är kostnaderna för VA-verksamheten i Vimmerby helt självfinansierade – kostnadstäckningen är alltså 100%. På grund av ökade kostnader höjdes VA-taxan med i genomsnitt 3 % fr.o.m. 2021-01-01.

Anslutningsavgiften för en nybyggd villa med en tomt på 1 000 kvm är 163 435 kr inkl. moms. 

När vattnet kommer in i huset passerar det en vattenmätare, som mäter den mängd vatten som sen debiteras konsumenten enligt VA-taxan. 

Enligt gällande taxa betalas VA-avgiften i en fast och en rörlig del.

Den fasta delen är 852 kr per lägenhet och år + 1315 kr per fastighet och år. Den rörliga delen är 29 kr/kbm. Avgifterna är inkl. moms.

Ska du bygga nytt eller göra en tillbyggnad?

Ska du bygga nytt, bygga till eller vill ansluta en befintlig fastighet till vatten- och/eller avloppsnätet? Ladda ner "Ansökan om VA-anslutning" till höger, fyll i och skicka in till oss på adressen nedan. Naturligtvis skickar vi en med post om du vill det.