Avgifter

Uppdaterad: 2019-12-20 14:37:39

I renhållningstaxan framgår aktuella priser och rutiner för sophämtning, latrinhämtning, slamtömning mm. Se dokument till höger. Under 2017 infördes systemet med fastighetsnära förpackningsinsamling för kunder med abonnemang för villor och fritidshus. I Bilaga 1 i Renhållningstaxa 2019 resp. Renhållningstaxa 2020 framgår avgifterna för tidigare system. Dessa gällde fram till att du fick ditt nya abonnemang och gäller för kunder som ännu inte fått välja abonnemang i flerfackssystemet.

Nedan ser du priserna ut i flerfackssystemet (oförändrade inför 2020).

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
Grönt 370 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 875 kr
Grönt 240 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 750 kr
Gult 370 liter, villa 26 ggr/år 3 000 kr
Gult 240 liter, villa 26 ggr/år 2 875 kr
Rött 190 liter, villa 26 ggr/år 3 688 kr
Rött 240 liter, villa 26 ggr/år 3 813 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 394 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 207 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 332 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 144 kr
Gult 370 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 475 kr
Gult 370 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 288 kr
Gult 240 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 413 kr
Gult 240 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 225 kr
Rött 190 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 2 000 kr
Rött 190 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 813 kr
Lamp- o batterilåda Vid behov (hängs på kärl 1) 100 kr


I avfallsplanen kan du läsa om mål och strategi för framtida avfallshantering i Vimmerby kommun. I avfallsföreskrifterna kan du läsa mer i detalj om under vilka förutsättningar hämtning av sopor, slam och latrin mm sker. Se menyn till höger.

Grundavgiften är en fast årlig avgift som tas ut beroende på kundtyp, t ex villahushåll, lägenhetshushåll eller företag. Grundavgiften ska spegla vad den grundläggande servicen kostar, t ex verksamheten på återvinningscentralen, hantering av farligt avfall och administration.

Hämtningsavgiften är beroende av hur stort eller hur många kärl för hushållsavfall som hämtas och kan påverkas genom att byta till mindre eller färre antal kärl. Hämtningsavgiften ska spegla kostnaderna för sophämtningen.