Avgifter

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

I renhållningstaxan framgår aktuella priser och rutiner för sophämtning, latrinhämtning, slamtömning mm. Se dokument till höger. Under 2017 infördes systemet med fastighetsnära förpackningsinsamling för kunder med abonnemang för villor och fritidshus. I Bilaga 1 i Renhållningstaxa 2020 resp. Renhållningstaxa 2021 framgår avgifterna för tidigare system. Dessa gällde fram till att du fick ditt nya abonnemang och gäller för kunder som ännu inte fått välja abonnemang i flerfackssystemet.

Nedan ser du priserna ut i flerfackssystemet.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
Grönt 370 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 975 kr
Grönt 240 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 850 kr
Gult 370 liter, villa 26 ggr/år 3 106 kr
Gult 240 liter, villa 26 ggr/år 2 981 kr
Rött 190 liter, villa 26 ggr/år 3 881 kr
Rött 240 liter, villa 26 ggr/år 4 013 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 438 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 244 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 374 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 178 kr
Gult 370 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 519 kr
Gult 370 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 325 kr
Gult 240 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 455 kr
Gult 240 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 259 kr
Rött 190 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 2 097 kr
Rött 190 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 898 kr
Lamp- o batterilåda Vid behov (hängs på kärl 1) 100 kr

 

Tilläggsavgift för gångavstånd för säck samt för kärl som lämnas vid tomtgräns efter tömning, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid tomtgräns efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 100 kr 200 kr
6 ggr/år*  120 kr 240 kr
9 ggr/år* ** 180 kr 360 kr
10 ggr/år* 200 kr 400 kr
15 ggr/år* ** 299 kr 598 kr
26 ggr/år 519 kr 1 038 kr
39 ggr/år** 778 kr 1 556 kr
52 ggr/år 1 037 kr 2 074 kr
104 ggr/år 2 075 kr 4 150 kr

 

Tilläggsavgift för gångavstånd över 4 meter där behållare, efter tömning, lämnas vid ordinarie uppställningsplats, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid ordinarie uppställningsplats efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 200 kr 266 kr
6 ggr/år*  239 kr 319 kr
9 ggr/år* ** 360 kr 479 kr
10 ggr/år* 399 kr 532 kr
15 ggr/år* ** 599 kr 798 kr
26 ggr/år 1 037 kr 1 383 kr
39 ggr/år** 1 557 kr 2 075 kr
52 ggr/år 2 075 kr 2 766 kr
104 ggr/år 4 150 kr 5 533 kr

* gäller endast fritidshus
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar
*** gäller endast vid "abonnemang hemkompost"

 

I avfallsplanen kan du läsa om mål och strategi för framtida avfallshantering i Vimmerby kommun. I avfallsföreskrifterna kan du läsa mer i detalj om under vilka förutsättningar hämtning av sopor, slam och latrin mm sker. Se menyn till höger.

Grundavgiften är en fast årlig avgift som tas ut beroende på kundtyp, t ex villahushåll, lägenhetshushåll eller företag. Grundavgiften ska spegla vad den grundläggande servicen kostar, t ex verksamheten på återvinningscentralen, hantering av farligt avfall och administration.

Hämtningsavgiften är beroende av hur stort eller hur många kärl för hushållsavfall som hämtas och kan påverkas genom att byta till mindre eller färre antal kärl. Hämtningsavgiften ska spegla kostnaderna för sophämtningen.