Avgifter

Uppdaterad: 2022-02-08 12:50:27

I renhållningstaxan framgår aktuella priser och rutiner för sophämtning, latrinhämtning, slamtömning mm. Se dokument till höger. Under 2017 infördes systemet med fastighetsnära förpackningsinsamling för kunder med abonnemang för villor och fritidshus. I Bilaga 1 i Renhållningstaxa 2020 resp. Renhållningstaxa 2021 framgår avgifterna för tidigare system. Dessa gällde fram till att du fick ditt nya abonnemang och gäller för kunder som ännu inte fått välja abonnemang i flerfackssystemet.

Nedan ser du priserna ut i flerfackssystemet.

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift per år
Grönt 370 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 3 088 kr
Grönt 240 liter, villa Kärl 1 26 ggr/år, Kärl 2 13ggr/år 2 976 kr
Gult 370 liter, villa 26 ggr/år 3 225 kr
Gult 240 liter, villa 26 ggr/år 3 113 kr
Rött 190 liter, villa 26 ggr/år 4 213 kr
Rött 240 liter, villa 26 ggr/år 4 361 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 501 kr
Grönt 370 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 301 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 10 ggr/år, Kärl 2 5 ggr/år (v. 20-39) 1 438 kr
Grönt 240 liter, fritidshus Kärl 1 6 ggr/år, Kärl 2 3 ggr/år (v. 24-35) 1 233 kr
Gult 370 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 588 kr
Gult 370 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 388 kr
Gult 240 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 1 525 kr
Gult 240 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 1 320 kr
Rött 190 liter, fritidshus 10 ggr/år (v. 20-39) 2 298 kr
Rött 190 liter, fritidshus 6 ggr/år (v. 24-35) 2 079 kr
Lamp- o batterilåda Vid behov (hängs på kärl 1) 100 kr

 

Tilläggsavgift för gångavstånd för säck samt för kärl som lämnas vid tomtgräns efter tömning, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid tomtgräns efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 109 kr 219 kr
6 ggr/år*  131 kr 263 kr
9 ggr/år* ** 197 kr 394 kr
10 ggr/år* 219 kr 438 kr
15 ggr/år* ** 327 kr 654 kr
26 ggr/år 568 kr 1 136 kr
39 ggr/år** 851 kr 1 702 kr
52 ggr/år 1 134 kr 2 269 kr
104 ggr/år 2 270 kr 4 540 kr

 

Tilläggsavgift för gångavstånd över 4 meter där behållare, efter tömning, lämnas vid ordinarie uppställningsplats, kr per tjänst och år inkl moms.

Avfallsbehållare lämnas vid ordinarie uppställningsplats efter tömning 4-15 meter 16-30 meter
5 ggr/år* *** 219 kr 291 kr
6 ggr/år*  261 kr 349 kr
9 ggr/år* ** 394 kr 524 kr
10 ggr/år* 437 kr 582 kr
15 ggr/år* ** 655 kr 873 kr
26 ggr/år 1 134 kr 1 513 kr
39 ggr/år** 1 703 kr 2 270 kr
52 ggr/år 2 270 kr 3 026 kr
104 ggr/år 4 540 kr 6 053 kr

* gäller endast fritidshus
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar
*** gäller endast vid "abonnemang hemkompost"

 

I avfallsplanen kan du läsa om mål och strategi för framtida avfallshantering i Vimmerby kommun. I avfallsföreskrifterna kan du läsa mer i detalj om under vilka förutsättningar hämtning av sopor, slam och latrin mm sker. Se menyn till höger.

Grundavgiften är en fast årlig avgift som tas ut beroende på kundtyp, t ex villahushåll, lägenhetshushåll eller företag. Grundavgiften ska spegla vad den grundläggande servicen kostar, t ex verksamheten på återvinningscentralen, hantering av farligt avfall och administration.

Hämtningsavgiften är beroende av hur stort eller hur många kärl för hushållsavfall som hämtas och kan påverkas genom att byta till mindre eller färre antal kärl. Hämtningsavgiften ska spegla kostnaderna för sophämtningen.