Vimmerby Energi & Miljö AB

2022-03-02

Pågående arbeten

Vi arbetar hela tiden med att underhålla vårt ledningsnät och under gårdagen startade vi upp två arbeten som kommer pågå en tid framöver. 
 
På Rönnbärsgatan startade vi upp arbetet med att byta ut befintliga VA-ledningar. Detta arbete görs för att framtidssäkra våra ledningar och kommer pågå i ca två månader.
 
I Storebro kommer Pollex AB på uppdrag av oss inventera fastigheternas dagvattenanslutningar. Detta innebär bland annat att vi kommer föra in rökning i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig och berörda fastigheter är informerade. 
Detta arbete görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet samt minska belastningen på reningsverket. Arbetet startade igår och kommer pågå i cirka en månad framåt. 
 
Läs mer om detta och våra övriga planerade arbeten nedan: