Planerade och pågående arbeten

Uppdaterad: 2023-11-08 12:50:06

Vi arbetar ständigt med att underhålla och förbättra våra ledningar. Här nedan kan ni se våra planerade arbeten för den närmaste tiden. 

2024: Förändring av tryck på dricksvatten i Frödinge

Vi har under längre tid försökt att åtgärda ett icke tillfredställande dricksvattentryck hos våra kunder i Frödinge.

Under våren/sommaren 2024 planerar vi att uppföra en tryckstegringsstation vid vattentornet, som gör att vi kommer kunna hålla ett konstant tryck i ledningssystemet.

Berörda kunder har blivit informerade om detta. 

231201: Förnyelse infrastruktur Gullringen

Vi kommer utföra ledningsnätsarbeten på 1:a till 4:e Tvärgränd i Gullringen med start 1/12. Arbetet beräknas pågå i 5 månader. 

231102: El och dagvatten till Willys

Vi drar el- och dagvattenledningar till nybyggnationen av Willys på Vimmerbyallén. Från torsdag kommer del av Smålandsgatan och Förrådsgatan vara avstängd, följ skyltar för omledning. 

231010: Anläggning av ny fjärrvärmeledning till Uven

Vi drar fram ny fjärrvärmeledning till Uven. Delar av parkeringen är avstängd pga arbetet. 

Arbetet beräknas hålla på i ca 3 veckor.

230911: Byte av el- och värmemätare

Vårt mätarbytesprojekt som startade 2020 går nu in i slutfasen. På måndag 11/9 startar vi upp byte av el- och värmemätare i Vimmerby. Vi fortsätter sedan att byta de sista värmemätarna i Södra vi och därefter i Frödinge. Samtliga mätarbyten är planerade att vara klart till årsskiftet.

2309: Förnyelse av infrastruktur i Tuna

Vi kommer under mitten av september månad påbörja schaktarbete i Tuna. Spillvattenledningen från Lillgatan till Dalsgatan/Bastugatan skall förnyas och kommer att maskin schaktas.

Information har gått ut till de be som berörs.

2303: Servisventilbyten

Så fort tjälen går ur backen helt kommer vi påbörja servisventilbyten på vatten in till fastigheter för att kunna fortlöpa med mätarbyten och ge våra kunder fullt tryck i ledningarna igen. De går sönder och åldras även om de inte används.

Arbetat kommer fortlöpa under hela våren med start i Vimmerby, sedan kransorterna. 

Uppdatering september 2023:

Arbetet med servisventilbyten fortskrider. 

2302: Vattenmätarbyten i Vimmerby

Just nu pågår vattenmätarbyten i Vimmerby tätort. Dessa mätarbyten kommer pågå under hela 2023. Ni som är aktuella för byte av vattenmätare blir kontaktad av vår personal i förväg.