Planerade och pågående arbeten

Uppdaterad: 2024-02-14 11:59:13

Vi arbetar ständigt med att underhålla och förbättra våra ledningar. Här nedan kan ni se våra planerade arbeten för den närmaste tiden. 

240219: Påverkad värmeleverans i Södra Vi

På måndag 19/2 klockan 07:00-07:30 kommer det vara ett planerat strömavbrott pga Eon's underhållsarbete i Södra Vi. Detta kan komma att påverka värmeleveransen till våra kunder. 

2404: Servisventilbyten

Så fort tjälen går ur backen helt kommer vi påbörja servisventilbyten på vatten in till fastigheter för att kunna fortlöpa med mätarbyten och ge våra kunder fullt tryck i ledningarna igen. De går sönder och åldras även om de inte används.

Arbetat kommer fortlöpa under hela våren med start i Vimmerby, sedan kransorterna. 

240125: Vattenavstängning i Toverum

Torsdag 25/1 kommer vi utföra underhållsarbete i Toverum. Arbetet kan medföra störningar i vattenleveransen. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 9 och 11. 

När vattnet är tillbaka igen kan missfärgat vatten förekomma. Spola tills vattnet blir klart igen vid första tappstället i fastigheten, vattnet är inte hälsofarligt att förtära.

​Vi ber om överseende med eventuella olägenheter i samband med arbetet.

240124: Sparsamhet med vatten pga strömavbrott i Locknevi

På onsdag 24/1 byter Locknevi bygdegård elskåp vilket påverkar leveransen av vatten.
Vattnet kommer vara avstängt kl 10-17.
 
Det innebär att det kan bli vattenbrist efter några timmar om det görs stora vattenuttag.
Spola upp vatten i förebyggande syfte och var återhållsam under dessa timmar så räcker det till alla. Vid återkomst kan vatten vara missfärgat och grumligt så spola tills det ser klart ut.
 
Vid behov finns vatten att hämta från släp parkerat vid bygdegården.

2401: Byte av värmemätare

Vårt mätarbytesprojekt som startade 2020 är  nu i slutfasen. Vi fortsätter byta de ca 25 värmemätarna som är kvar. 

2401: Vattenmätarbyten i Vimmerby

Vi forsätter byta de ca 200 vattenmätarna som är kvar.  Ni som är aktuella för byte av vattenmätare blir kontaktad av vår personal i förväg. 

2024: Förändring av tryck på dricksvatten i Frödinge

Vi har under längre tid försökt att åtgärda ett icke tillfredställande dricksvattentryck hos våra kunder i Frödinge.

Under våren/sommaren 2024 planerar vi att uppföra en tryckstegringsstation vid vattentornet, som gör att vi kommer kunna hålla ett konstant tryck i ledningssystemet.

Berörda kunder har blivit informerade om detta. 

231201: Förnyelse infrastruktur Gullringen, Tvärgränderna

Vi kommer utföra ledningsnätsarbeten på 1:a till 4:e Tvärgränd i Gullringen med start 1/12. Arbetet beräknas pågå i 5 månader. 

I början på december påbörjade vi ett stort projekt i Gullringen vid Lyorna området.
VA ledningsnät skall byta ut all infrastruktur som idag bitvis går under villor och sänka fall i hela området då tillfredställande fall på ledningarna saknas.

En ny pumpstation skall monteras under Januari månad som skall sänkas för att sedan fungera som hjärtat under projektet och i 150 år framöver.
Eon skall bygga ny transformatorstation i området och förnya flertalet av sina ledningar vilket utförs av Vemabs personal.

Vi kommer att trycka ledningar under Vervelån för att komma från vattennära verksamhet. Gatorna skall sänkas 30 cm för att få bättre funktion för kommunens vattenavrinning.

Vimmerby fibernät kommer att förlägga stamledningar i gatorna och förbereda för flera anslutningar.

Tillsammans med Eon, Vattenfall, Målilla Transport, Vimmerby kommun, Vimmerby fibernät och Vemabs egna personal skall detta projekt vara färdigt senast 1/6 2024.

Under arbetets gång kan det hända att vi behöver bryta vattnet. Detta kan ske under våra schaktarbeten och mellan kl 7 och 16. Håll upp lite vatten i dunkar eller liknande så ni klarar er under dagen och planera gärna tvätt och diskmaskin under eftermiddagar och kvällar. Vattnet kan bli missfärgat men är inte hälsofarligt, spola i kranen tills vattnet blir klart.