Vimmerby Energi & Miljö AB

2015-03-12

Luktproblemen vid reningsverket

2015-03-12

Tyvärr har vi drabbats av ytterligare motgångar i vårt arbete med luktproblemen vi reningsverket i Vimmerby. Hydrolystanken, som är en del av förbehandlingen innan reningsverket, har konstaterats skadad av korrosion. Vi håller nu på med besiktning av skadorna för att ta beslut om rätt reparationsmetod. I och med att hydrolystanken är ur drift så är hela förbehandlingen satt ur spel. Belastningen på reningsverket ökar ytterligare, vilket medför mera lukt. Du kan följa arbetet här.