Vimmerby Energi & Miljö AB

2018-04-03

Insamling av farligt avfall

2018-04-03

Lördagen den 7 april kommer Farligt avfall-bilen till återvinningsstationen på respektive ort. Exempel på farligt avfall är färgrester, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, spillolja, sprayflaskor som inte är helt tomma, lösningsmedel, bensin, målartvätt mm.

Läs mer och se tiderna här.