Farligt och elektriskt avfall

Uppdaterad: 2021-01-26 12:56:23

Den viktigaste delen av hushållsavfallet som ska sorteras ut är det farliga avfallet. Eftersom hushållsavfallet går till förbränning är det ytterst viktigt att avfallet innehåller så lite farliga ämnen som möjligt.
Elektriskt och elektroniskt avfall innehåller ofta ämnen som kan vara skadliga för miljön. Avfallet innehåller ofta tungmetaller och andra skadliga ämnen. Ofta finns även inbyggda batterier.
Det farliga avfall som samlas in via miljöstationer och återvinningscentral transporteras sedan vidare till olika behandlingsanläggningar.
Likaså elektronikavfallet transporteras till behandling. Elektronikavfallet demonteras och de miljöfarliga komponenterna skickas, som farligt avfall, till behandling. Metaller och ädelmetaller går till återvinning och behandlas till ny råvara. Plast och annat brännbart avfall går till förbränning där energin utnyttjas till fjärrvärme.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är eller kan vara skadliga för miljön eller människor. Produkter som är farlighetsmärkta, t ex frätande, brandfarligt eller hälsoskadligt ska sorteras som farligt avfall.
De vanligaste typerna av farligt avfall som kan finnas i ett hushåll kan exempelvis vara:
Färgrester, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, spillolja, sprayflaskor som inte är helt tomma, lösningsmedel, bensin, målartvätt mm.
Det är bättre att avfall som inte är farligt avfall lämnas in som farligt avfall än att farligt avfall hamnar i hushållsavfallet!

Var kan hushållen lämna sitt farliga avfall?

Farligt avfall kan lämnas till återvinningscentralen.

En gång om året kommer vi också ut till kommunens kransorter för att samla in farligt avfall. Turbilen stannar till i varje ort ca 30 minuter enligt tabellen nedan och kan ta hand om alla sorters farligt avfall förutom impregnerat trä och asbest. Det finns tyvärr inte någon möjlighet att lämna farligt avfall på återvinningsstationen i förväg, utan du måste vara på plats när turbilen kommer.

Turbilen stannar vid Återvninningsstationen i restpektive ort.

Ort   Tid Datum under 2019
Tuna 09.00 – 09.30 6 april
Frödinge 10.00 – 10.30 6 april
Södra Vi 11.00 – 11.30 6 april
Gullringen 12.30 – 13.00 6 april
Rumskulla 13.45 – 14.15 6 april
Storebro 15.00 – 15.30 6 april

  
Vid frågor, ring Vimmerby Återvinningscentral på telefon 0492 – 76 95 50.

Vad är elektriskt och elektroniskt avfall?

Kortfattat kan man säga att allt avfall med sladd eller batteri är elektriskt avfall.
Det vanligaste elektriska och elektroniska avfall som kan finnas i ett hushåll kan exempelvis vara: TV-apparat, video, radio, hårtork, spis, tvättmaskin, glödlampor, lysrör, el-verktyg, datorer, skrivare, belysningsarmaturer, eltandborste mm.

Allt om batterier hittar du på www.batteriatervinningen.se.

Var kan hushållen lämna sitt el-avfall?

Elektriskt och elektroniskt avfall lämnas på återvinningscentralen.