Priser och villkor

Uppdaterad: 2023-09-18 14:53:38

Priser, ny värmetaxa inför 2023 (inkl. moms) - Närvärme

Villor

Fast avgift, kr/år 5 563
Energiavgift, kr/MWh 791

 

Övriga fastigheter

Närvärme Avgifterna inklusive moms
MVh/år 0-35 36-65 66-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 1001-
Fast avgift, kr/år 5 663 10 931 18 440 30 293 54 000 76 391 102 732 151 464 181 757 289 757
Rörlig avgift, kr/MWh 791 724 711 698 692 684 678 672 665 656


Tillverkande industri

Tillverkande industri är berättigad till ett avdrag på energiavgiften med 40 kr/MWh förutsatt att en försäkran inlämnas varje år. 


Flödesavgift/rabatt (gäller ej villor)

Det är viktigt att din värmeväxlare släpper tillbaka så kallt vatten som möjligt till vårt nät. På det viset minskar du flödesavgiften och kan till och med få en rabatt. En genomsnittlig returtemperatur är ca 45-50 grader, men de duktigaste kunderna kommer ner till 20 grader. Ta kontakt med en VVS-installatör om du behöver hjälp att justera värmeväxlaren.

Flödesavgiften/rabatten beräknas enligt följande:
(Q/W-värde - referensvärde) x förbrukning i MWh x 1,25 kr

Q/W-värde = kbm vattenflöde delat med förbrukningen i MWh.
Referensvärde = 20 kbm/MWh.

 

Kostnadsexempel för olika kundkategorier

Villor

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 MWh 17 528 kr 5 663 kr 17 528 kr
20 MWh 21 483 kr 5 663 kr 21 483 kr
30 MWh 29 363 kr 5 663 kr 29 393 kr
40 MWh 39 891 kr 10 931 kr 28 960 kr


Tillverkande industri

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 75 320 kr 18 440 kr 56 880 kr
193 MWh 165 007 kr 30 293 kr 134 714 kr
500 MWh 441 732 kr 102 732 kr 339 000 kr
1 000 MWh 846 757 kr 181 757 kr 665 000 kr


Övriga - flerbostadshus, lokaler, samfälligheter

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 75 320 kr 18 440 kr 56 880 kr
193 MWh 165 007 kr 30 293 kr 134 714 kr
500 MWh 441 732 kr 102 732 kr 339 000 kr
1 000 MWh 846 757 kr 181 757 kr 665 000 kr


Faktureringsrutiner

Faktureringen sker varje månad under hela året. Värmemätarna fjärravläses vid varje månadsskifte och fakturorna avser därför normalt den verkliga energiförbrukningen.

Allmänna bestämmelser

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för enskilt bruk" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket och tillämpas av oss.

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för näringsverksamhet" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO och tillämpas också av oss.

Du hittar villkoren till höger på denna sida.

Från 1/9 gäller nya allmänna avtalsvillkor för värme. Villkoren finns att hämta till höger på denna sida. Önskar du villkoren i skriftligt format, vänligen kontakta oss så skickar vi dessa till dig.