Priser och villkor

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Priser, ny värmetaxa inför 2021 (inkl. moms) - Närvärme

Villor

Fast avgift, kr/år 5250
Energiavgift, kr/MWh 750

 

Övriga fastigheter

Närvärme Avgifterna inklusive moms
MVh/år 0-35 36-65 66-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 1000-
Fast avgift, kr/år 5250 10000 18 750 26 250 58 750 76 250 93 750 143 750 175 000 250 000
Rörlig avgift, kr/MWh 750 681 675 670 656 654 644 638 634 631


Tillverkande industri

Tillverkande industri är berättigad till ett avdrag på energiavgiften med 40 kr/MWh förutsatt att en försäkran inlämnas varje år. 


Flödesavgift/rabatt (gäller ej villor)

Det är viktigt att din värmeväxlare släpper tillbaka så kallt vatten som möjligt till vårt nät. På det viset minskar du flödesavgiften och kan till och med få en rabatt. En genomsnittlig returtemperatur är ca 45-50 grader, men de duktigaste kunderna kommer ner till 20 grader. Ta kontakt med en VVS-installatör om du behöver hjälp att justera värmeväxlaren.

Flödesavgiften/rabatten beräknas enligt följande:
(Q/W-värde - referensvärde) x förbrukning i MWh x 1,25 kr

Q/W-värde = kbm vattenflöde delat med förbrukningen i MWh.
Referensvärde = 20 kbm/MWh.

 

Kostnadsexempel för olika kundkategorier

Villor

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 MWh 16 500 kr 5 250 kr 11 250 kr
20 MWh 20 250 kr 5 250 kr 15 000 kr
30 MWh 27 750 kr 5 250 kr 22 500 kr
40 MWh 35 250 kr 5 250 kr 30 000 kr


Tillverkande industri

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 69 550 kr 18 750 kr 50 800 kr
193 MWh 147 840 kr 26 250 kr 121 590 kr
500 MWh 395 750 kr 93 750 kr 302 000 kr
1 000 MWh 769 000 kr 175 000 kr 594 000 kr


Övriga - flerbostadshus, lokaler, samfälligheter

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 72 750 kr 18 750 kr 54 000 kr
193 MWh 155 560 kr 26 250 kr 129 310 kr
500 MWh 415 750 kr 93 750 kr 322 000 kr
1 000 MWh 806 000 kr 175 000 kr 631 000 kr


Faktureringsrutiner

Faktureringen sker varje månad under hela året. Värmemätarna fjärravläses vid varje månadsskifte och fakturorna avser därför normalt den verkliga energiförbrukningen.

Allmänna bestämmelser

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för enskilt bruk" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket och tillämpas av oss.

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för näringsverksamhet" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO och tillämpas också av oss.

Du hittar villkoren till höger på denna sida.