Priser och villkor

Uppdaterad: 2024-01-04 11:57:08

Priser, ny värmetaxa inför 2024 (inkl. moms) - Närvärme

Villor

Fast avgift, kr/år 5 946
Energiavgift, kr/MWh 989

 

Övriga fastigheter

Närvärme Avgifterna inklusive moms
MVh/år 0-35 36-65 66-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 1001-
Fast avgift, kr/år 5 946 14 210 23 972 39 381 70 200 99 308 133 552 196 903 236 284 376 684
Rörlig avgift, kr/MWh 989 1 028 1 010 991 983 971 963 954 944 932


Tillverkande industri

Tillverkande industri är berättigad till ett avdrag på energiavgiften med 40 kr/MWh förutsatt att en försäkran inlämnas varje år. 


Flödesavgift/rabatt (gäller ej villor)

Det är viktigt att din värmeväxlare släpper tillbaka så kallt vatten som möjligt till vårt nät. På det viset minskar du flödesavgiften och kan till och med få en rabatt. En genomsnittlig returtemperatur är ca 45-50 grader, men de duktigaste kunderna kommer ner till 20 grader. Ta kontakt med en VVS-installatör om du behöver hjälp att justera värmeväxlaren.

Flödesavgiften/rabatten beräknas enligt följande:
(Q/W-värde - referensvärde) x förbrukning i MWh x 1,25 kr

Q/W-värde = kbm vattenflöde delat med förbrukningen i MWh.
Referensvärde = 20 kbm/MWh.

 

Kostnadsexempel för olika kundkategorier

Villor

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 MWh 20 781 kr 5 946 kr 14 835 kr
20 MWh 25 726 kr 5 946 kr 19 780 kr
30 MWh 35 616 kr 5 946 kr 29 670 kr
40 MWh 45 506 kr 5 946 kr 39 560 kr


Tillverkande industri

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 104 772 kr 23 972 kr 80 800 kr
193 MWh 230 644 kr 39 381 kr 191 263 kr
500 MWh 615 052 kr 133 552 kr 481 500 kr
1 000 MWh 1 308 684 kr 376 684 kr 932 000 kr


Övriga - flerbostadshus, lokaler, samfälligheter

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 104 772 kr 23 972 kr 80 800 kr
193 MWh 230 644 kr 39 381 kr 191 263 kr
500 MWh 615 052 kr 133 552 kr 481 500 kr
1 000 MWh 1 308 684 kr 376 684 kr 932 000 kr


Faktureringsrutiner

Faktureringen sker varje månad under hela året. Värmemätarna fjärravläses vid varje månadsskifte och fakturorna avser därför normalt den verkliga energiförbrukningen.

Allmänna bestämmelser

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för enskilt bruk" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket och tillämpas av oss.

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för näringsverksamhet" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO och tillämpas också av oss.

Du som kund har rätt att antingen muntligen eller skriftligen säga upp avtalet. Om inte annat avtalats upphör avtalet senast 3 månader efter uppsägningen.

Du hittar fullständiga villkor till höger på denna sida.

Från 1/9 gäller nya allmänna avtalsvillkor för värme. Villkoren finns att hämta till höger på denna sida. Önskar du villkoren i skriftligt format, vänligen kontakta oss så skickar vi dessa till dig.