Hur fungerar det?

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Vårt ledningssystem består att två ledningar – en framledning och en returledning. Vattnet cirkulerar och kommer att värmas i en biobränsleeldad anläggning på respektive ort. (I Frödinge köper vi energin från Frödinge Sågverk).

Du som fastighetsägare behöver en värmeväxlare. I värmeväxlaren förs värmen i vårt vatten över till vattnet i ditt värmesystem. Värmeväxlaren värmer även ditt tappvarmvatten. Har du en modern värmeväxlare växlas värmen vart efter det tappas. Du har obegränsad tillgång till varmvatten!

Om du får problem med din värmeväxlare är det en VVS-installatör du ska kontakta.

 

dettaarfjarrvarme