Priser och villkor

Uppdaterad: 2021-10-20 13:33:32

Priser, ny taxa inför 2021 (inkl. moms) - Fjärrvärme

Villor

Fast avgift, kr/år 5750
Energiavgift, kr/MWh 723


Övriga fastigheter

Fjärrvärme Avgifterna inklusive moms
MVh/år 0-35 36-65 66-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 1000-
Fast avgift, kr/år 5750 10944 16 750 30 250 51 250 71 250 103 750 142 500 167 500 281 250
Rörlig avgift, kr/MWh 723 704 681 661 650 643 639 634 626 621

 

Tillverkande industi och växthus

Tillverkande industi och växthus är berättigad till ett avdrag på energiavgiften med 40 kr/MWh förutsatt att en försäkran inlämnas varje år. 


Flödesavgift/rabatt (gäller ej villor)
Det är viktigt att din värmeväxlare släpper tillbaka så kallt vatten som möjligt till vårt nät. På det viset minskar du flödesavgiften och kan till och med få en rabatt. En genomsnittlig returtemperatur är ca 45-50 grader, men de duktigaste kunderna kommer ner till 20 grader. Ta kontakt med en VVS-installatör om du behöver hjälp att justera värmeväxlaren.

Flödesavgiften/rabatten beräknas enligt följande:
(Q/W-värde - referensvärde) x förbrukning i MWh x 1,25 kr

Q/W-värde = kbm vattenflöde delat med förbrukningen i MWh.
Referensvärde = 20 kbm/MWh.

 

Kostnadsexempel för olika kundkategorier

Villor

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 MWh 16 595 kr 5 750 kr 10 845 kr
20 MWh 20 210 kr 5 750 kr 14 460 kr
30 MWh 27 440 kr 5 750 kr 21 690 kr
40 MWh 34 670 kr 5 750 kr 28 920 kr


Övriga fastigheter

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 71 230 kr 16 750 kr 54 480 kr
193 MWh 157 823 kr 30 250 kr 127 573 kr
500 MWh 423 250 kr 103 750 kr 319 500 kr
1 000 MWh 793 500 kr 167 500 kr 626 000 kr


Faktureringsrutiner

Faktureringen sker varje månad under hela året. Värmemätarna fjärravläses vid varje månadsskifte och fakturorna avser därför normalt den verkliga energiförbrukningen.


Allmänna bestämmelser

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för enskilt bruk" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket och tillämpas av oss.

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för näringsverksamhet" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO och tillämpas också av oss.

Du hittar villkoren till höger på denna sida.