Priser och villkor

Uppdaterad: 2021-12-21 13:24:39

Priser, ny taxa inför 2022 (inkl. moms) - Fjärrvärme

Villor

Fast avgift, kr/år 5552
Energiavgift, kr/MWh 775

I brevet som skickats ut har det tyvärr blivit ett tryckfel. Den rörliga avgiften har höjts från 723 kr/MWh till 775 kr/MWh (inte 750 kr/MWh som det står i brevet). Räkneexemplet i brevet är räknat på rätt siffror och stämmer. 


Övriga fastigheter

Fjärrvärme Avgifterna inklusive moms
MVh/år 0-35 36-65 66-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 1001- 
Fast avgift, kr/år 5552 10717 18 078 29 699 52 941 74 893 100 718 148 494 178 193 284 075
Rörlig avgift, kr/MWh 775 710 697 684 678 671 665 659 652 643

 

Tillverkande industi och växthus

Tillverkande industi och växthus är berättigad till ett avdrag på energiavgiften med 40 kr/MWh förutsatt att en försäkran inlämnas varje år. 


Flödesavgift/rabatt (gäller ej villor)
Det är viktigt att din värmeväxlare släpper tillbaka så kallt vatten som möjligt till vårt nät. På det viset minskar du flödesavgiften och kan till och med få en rabatt. En genomsnittlig returtemperatur är ca 45-50 grader, men de duktigaste kunderna kommer ner till 20 grader. Ta kontakt med en VVS-installatör om du behöver hjälp att justera värmeväxlaren.

Flödesavgiften/rabatten beräknas enligt följande:
(Q/W-värde - referensvärde) x förbrukning i MWh x 1,25 kr

Q/W-värde = kbm vattenflöde delat med förbrukningen i MWh.
Referensvärde = 20 kbm/MWh.

 

Kostnadsexempel för olika kundkategorier

Villor

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 MWh 17 177 kr 5 552 kr 11 625 kr
20 MWh 21 052 kr 5 552 kr 15 500 kr
30 MWh 28 802 kr 5 552 kr 23 250 kr
40 MWh 39 117 kr 10 717 kr 28 400 kr


Övriga fastigheter

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 73 838 kr 18 078 kr 55 760 kr
193 MWh 161 711 kr 29 699 kr 132 012 kr
500 MWh 433 218 kr 100 718 kr 332 500 kr
1 000 MWh 830 193 kr 178 193 kr 652 000 kr


Faktureringsrutiner

Faktureringen sker varje månad under hela året. Värmemätarna fjärravläses vid varje månadsskifte och fakturorna avser därför normalt den verkliga energiförbrukningen.


Allmänna bestämmelser

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för enskilt bruk" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket och tillämpas av oss.

"Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som kan användas för näringsverksamhet" är en träffad överenskommelse mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO och tillämpas också av oss.

Du hittar villkoren till höger på denna sida.