Anslutningsavgifter

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Anslutningsavgifter

Vid anslutning till befintlig ledning inom tätbebyggt område är avgiften 25 000 kr inkl. moms. I avgiften ingår schakt och servisledning från gatan in till husvägg samt återfyllnad. Återställning av ytskikt och håltagning i husväggen ingår inte. Om din fastighet ligger långt ifrån befintlig ledning lämnar vi offert. Hör av dig till oss så skickar vi avtal eller offert. Värmeväxlare och installation av denna tillkommer och här ska du begära offert från VVS-installatör.

Skulle du vilja ha kvar ditt gamla värmesystem parallellt med fjärrvärmen så är det inget som hindrar det. Det enda du förbinder dig för om du ansluter dig är att inom 6 månader installera värmeväxlare och börja använda fjärrvärmen.

Du har möjlighet att göra avdrag för del av arbetskostnaden om du ansluter dig till fjärrvärmen. När du tecknar avtal med oss bilägger vi ett tilläggsavtal om ROT-avdraget. Om du fyller i och skickar in detta kommer vi att fakturera dig material och arbetskostnaden inkl. avdraget. Du får alltså avdraget direkt på vår faktura.