Provtagning enskild brunn

Uppdaterad: 2022-02-16 10:53:07

Har du eget vatten? Vi hjälper dig att kontrollera vattnets kvalitet.

Du hämtar flaskor och det material du behöver på laboratoriet vid Reningsverket eller på Vimmerby kommuns Miljö- och Byggförvaltning på Stadshuset. När det gäller barnvattenprov (se nedan) finns flaskor och material bara på laboratoriet vid Reningsverket. Om du vill hämta på Reningsverket är det bra att ringa först, så att det säkert finns personal på plats. Ring 0492-76 93 02.

När det gäller barnvattenprov kommer du överens med personalen på laboratoriet vilken dag provet ska lämnas in. I övrigt gäller att provet ska lämnas in på Reningsverket före kl. 13.00 på måndagar. Under maj - augusti även på torsdagar vid samma tid. Provet ska vara tagit samma dag. Följesedeln som du fick när du hämtade flaskorna ska du fylla i och lämna samtidigt. Du ska också välja vilka analyser du vill att vi ska göra.

Priser

Priset för analyserna är:

  • Mikrobiologisk - 284 kr
  • Kemisk - 600 kr
  • Radon - 272 kr
  • Tungmetaller (Uran, Arsenik och Bly) - 468 kr

Priserna är inkl. moms

Väntar du barn eller har du barn under sex månaders ålder?

Du kan få en gratis analys av ditt dricksvatten om du bor i Vimmerby kommun, har dricksvatten från egen brunn och bor i huset året runt. Det kallas för barnvattenprov.

Vattnet i din brunn kan vara dåligt utan att det märks när du dricker det. Små barn är särskilt känsliga för olika ämnen som kan finnas i vattnet. Därför är vattenkvaliteten av stor vikt. Du rekommenderas att göra en analys av vattnet i brunnen redan under graviditeten så att du hinner vidta eventuella åtgärder innan barnet föds. Tänk på att erbjudandet gäller ett vattenprov, inte flera. I vattenprovet ingår analys av de ämnen som spädbarn är mest känsliga för. Det gäller bakterier men även nitrit, ammonium och flourid. Om brunnen är borrad kontrolleras även radon.

När du hämtar provtagningsmaterialet är det bra om du lämnar en kopia på havandeskapsintyg eller födelsebevis.

Övrigt

För rådgivning, analys av provsvaren och tips om hur du sköter din brunn mm - se Vimmerby kommuns hemsida genom att klicka här.

Provtagningsinstruktion

Mikrobiologisk kontroll
Spola vatten till jämn temperatur. Ta flaskan med röd kork. Var noga så du inte tar i korkens insida eller kontaminerar flaskan på annat sätt. Fyll flaskan till tre fjärdedelar (ska inte vara  fylld).

Kemisk kontroll
Fyll 500 ml flaskan med bred röd kork ända upp, det ska vara så lite luft som möjligt i flaskan.

Metaller
Fyll 150 ml plaströr ända upp.

Radon
Skruva bort silen om det finns en sådan på kranen. Låt en tunn stråle rinna ner i den lilla radonburken. Fyll ända upp så det rinner över, skruva försiktigt på korken, vänd på burken och kolla så det inte finns någon luftbubbla. Det ska helst inte finnas någon luft i burken. Notera klockslaget på etiketten. Detta är viktigt eftersom man räknar baklänges på halveringstiden.