Vimmerby Energi & Miljö AB

2024-07-04

Vinnare Bullerbydagen

För några veckor sedan fanns vi på plats på Bullerbydagen och många av besökarna där deltog i vår frågesport, ni var runt 30 personer som valde att svara på frågor om vår verksamhet och därmed delta i vår tävling. Vi har en vinnare i tävlingen som hade hela 8 av 10 rätt och var dessutom relativt nära i sin gissning på utslagsfrågan. Vinnaren är kontaktad för att få sitt pris!

Tack till alla som besökte oss under denna dagen!

Här nedan ser ni frågorna samt svaren:


FRÅGA 1

Om man låter en kran stå på, hur många liter vatten rinner det ungefär ut på 1 minut?
1. 1 liter
x. 6 liter
2. 15 liter

RÄTT SVAR:
X. 6 liter

FRÅGA 2

Vad får du spola ner i toaletten?
1. Kiss, bajs och toalettpapper
X. Kiss, bajs och våtservetter
2. Kiss, bajs och bomull

RÄTT SVAR:
1. Kiss, bajs och toalettpapper

FRÅGA 3

Det är viktigt att se till att en läckande toalett lagas för den förbrukar mycket vatten! Hur många liter vatten försvinner på ett år ungefär?
1. 400 000 liter
X. 40 liter
2. 4 000 liter

RÄTT SVAR:
1. 400 000 liter

FRÅGA 4

Hur många publika laddstolpar för elbilsladdning finns det i Vimmerby kommun?
1. 2 laddstolpar
X. 7 laddstolpar
2. 10 laddstolpar

RÄTT SVAR:
X. 10 laddstolpar

FRÅGA 5

Det finns ca 1 400 000 000 000 liter vatten på jorden men bara 3 procent av det är sötvatten som vi människor, djur och växter får samsas om. Hur många procent av sötvattnet är dricksvatten?
1. 2 procent
X. 1,5 procent
2. 0,5 procent

RÄTT SVAR:
2. 0,5 procent

FRÅGA 6

Vad ska man göra med gamla mediciner?
1. Spola ner i toaletten
X. Slänga i soporna
2. Lämna in på apoteket

RÄTT SVAR:
2. Lämna in på apoteket

FRÅGA 7

Hur många liter vatten i minuten kommer det när du duschar?
1. 3 liter
X. 32 liter
2. 12 liter

RÄTT SVAR:
2. 12 liter

FRÅGA 8

Varför är det viktigt att inte spola ner fett/olja i avloppet?
1. Det blir stopp i ledningen och kan leda till översvämning.
X. Det rinner för fort i ledningen och kan orsaka översvämningar.
2. Det kan börja brinna i ledningen.

RÄTT SVAR:
1. Det blir stopp i ledningen och kan leda till översvämning.

FRÅGA 9

Vid årsskiftet tog Vemab över insamlingsansvaret av förpackningar, hur många ton samlades in under 2024 års två första månader?
1. 57 ton
X. 131 ton
2. 153 ton

RÄTT SVAR:
2. 153 ton

FRÅGA 10

Hur mycket mer energi går det åt att producera och leverera en liter flaskvatten än att tappa upp en liter från kranen?
1. 10 gånger mer
X. 300 gånger mer
2. 120 gånger mer

RÄTT SVAR:
X. 300 gånger mer

UTSLAGSFRÅGA

Ett ledningsnät för dricksvatten är uppbyggt av huvudvattenledningar och servicledningar. Vattnet skickas ut från vattenverket så det når våra kranar.
Hur många meter huvudvattenledning finns det i Vimmerby kommun?

RÄTT SVAR:
191 808 meter ledning