Vimmerby Energi & Miljö AB

2022-10-24

Vemab genomför förstudie för batterilagring

Med syfte att stödja en större flexibilitet på elmarknaden har Vimmerby Energi & Miljö AB (Vemab) genomfört en första analys av möjligheten till ett batterilager i Vimmerby. 

Vemabs styrelse har nu fattat beslut om att gå vidare med en fördjupad teknisk förstudie för att i detalj utvärdera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att investera i ett nytt batterilager i Vimmerby.

Tekniken med ett elnätsbatteri ger flera olika fördelar, några av dem är:
Öka elnätskapaciteten under perioder med toppbelastning.
Bidra med en stabiliserande roll i elnätet, så kallade stödtjänster till Svenska Kraftnät.
Stödja elnätet i samband med en framtida ökning av andelen förnybar energi.

"Detta är en relativt ny intressant teknik som några av våra branschkollegor redan har utvärderat.  Vemab ser potential i flera olika nyttigheter. Detta skall vi nu analysera djupare.”, säger Olle Fogelin, VD på Vimmerby Energi & Miljö AB. 

Ola Gustafsson, styrelseordförande för Vemab, håller med och fyller i: "Med den turbulens som råder inom energi- och elområdet tittar vi på olika möjligheter där vi, som en viktigt samhällsbyggande aktör, kan bidra för att avhjälpa situationen".


För ytterligare information:

Olle Fogelin, olle.fogelin@vemab.se 0492-76 95 54
VD, Vimmerby Energi & Miljö AB

Jimmie Dyrberg, jimmie.dyrberg@vemab.se 0492-76 93 18 
Planeringschef, Vimmerby Energi & Miljö AB