Vimmerby Energi & Miljö AB

2015-04-16

Värmeljuskoppar inte längre förpackningar

2015-04-16

Värmeljuskoppar samlas fortsättningsvis in på återvinningscentralen på Snokebovägen.

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskopparna inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling (återvinningsstationerna) utan i stället läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen, där vi ser till att de kan materialåtervinnas. Vid eventuella frågor är ni välkomna att ta konktakt med oss eller titta här för mer information kring återvinning.