Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-11-08

VA-byggnation i Södra Vi

Från och med v 45 och framåt kommer VEMAB renovera VA-ledningsnätet på Industrigatan i Södra Vi.

Under arbetet kommer det förekomma en del störningar såsom:

  • Trafikavstängningar på delar av Industrigatan och Stationsallén. Trafiken och gående hänvisas till att följa skyltning för alternativ rutt.
  • Transporter till och från arbetsområdet.
  • Avbrott i vattenförsörjningen, missfärgat vatten eller dåligt tryck kan uppstå. Blir vattnet brunt så spola tills vattnet är klart igen innan du dricker det.

Information om arbetet har skickats ut till boende i Södra Vi som kan komma att påverkas av byggnationen.