Vimmerby Energi & Miljö AB

2019-01-15

Taggning av avfallskärl

2019-01-15

Under våren kommer vi att besöka många av våra kunder för att märka och tagga avfallskärl. Det är ca 1 500 kärl som av olika anledningar saknar etiketter och en sk RFID-tagg. Det kan vara kunder som valde att behålla sitt gamla kärl och kunder som bytt eller kompletterat med kärl efter utställningen.

Syftet med märkning och taggning är att att vi ska kunna införa ett system som automatiskt registrerar när kärlet töms. På så sätt kan vi enklare kvalitetssäkra verksamheten med målet att minska antalet missade tömningar.