Vimmerby Energi & Miljö AB

2022-06-08

Sommarhämtningar fritidshus

Sommarhämtningar av sopkärl och latrin är igång för dig som har fritidshus.

Om du har ett fritidshus hämtas ditt hushållsavfall under sommaren från mitten av maj till slutet av september (vecka 20-39) alternativt under veckorna 24-35 (beroende på vilket abonnemang du valt).

Kom ihåg att du kan se dina hämtningsdagar via mina sidor: https://minasidor.vemab.se/

Sommarhämtningar