Vimmerby Energi & Miljö AB

2018-11-19

Slamhantering på reningsverket

2018-11-19

Under senare delen av denna vecka kommer vi att köra bort 130 tom slam från Vimmerby Reningsverk. Hanteringen kan orsaka extra lukt. Vi beklagar de eventuella olägenheter som detta kan medföra.