Vimmerby Energi & Miljö AB

2020-07-02

Sänkt pris på årets Vårflodsel

Elpriset för det närmaste året sänks med 37,4% och ligger därmed på den lägsta nivån på flera år. 

Med Vårflodsel får du vattenkraftsel som bolaget köper in på våren när priserna oftast är väldigt fördelaktiga, vilket i sin tur ger dig som kund ett fördelaktigt pris på ditt elavtal. Du som kund får samma pris de kommande 12 månaderna. Inköpen görs vid 60 olika tillfällen och det bidrar till ett bra snittpris. All vår el är 100% fossilfri och kommer från Kraftvärmeverket på Tallholmen, vattenkraft och mikroproducenter av solel. Dessutom stannar pengarna lokalt!  

Vid förra upphandlingen kom vi ifrån en torr sommar med dålig vattentillgång i systemen. Det gjorde att elpriserna drogt upp och låg på den högsta nivå vi haft på 15-20 år. Denna upphandlingen gjordes under mars-maj och när pandemin slog till så sjönk elpriserna och vi fick med oss några veckor med väldigt låga inköp. 

 

Priset från 1 juli 2020 till 30 juni 2021 blir:
 
Elområde 1-3: 43,6 öre/kWh (34,9 öre/kWh exkl. moms)
Elområde 4: 45,6 öre/kWh (36,5 öre/kWh exkl. moms)
 
Årsavgiften är oförändrad 300 kr.
 
 
Mer information om elens ursprung och inverkan på miljön finns på vår hemsida www.vemab.se. Fullständiga villkor för avtalet finns på www.varflodsel.se.
 
Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på telefon
0492-76 93 00, eller via mejl vimmerby.energi@vimmerby.se.