Vimmerby Energi & Miljö AB

2016-11-22

Samråd ombyggnad reningsverk

2016-11-22

Allmänheten bjuds härmed in till samrådsmöte angående ombyggnad av avloppsreningsverket i Vimmerby. Ett nytt tillstånd kommer att sökas för ombyggnad, utbyggnad och befintlig verksamhet på avloppsreningsverket. Ombyggnationen kommer att resultera i positiva miljöeffekter genom minskade utsläpp av framförallt kväve till Stångån. Samrådsmötet är den 7 december 2016  kl . 18.00 i VEMAB:s lokaler på Förrådsgatan 2 i Vimmerby. Vid detta tillfälle kommer Vimmerby Energi & Miljö AB att finnas på plats för att informera om planerad ombyggnad och svara på frågor.

Samrådsunderlaget går det bra att ladda ned genom att klicka här. Dokumentet finns till höger på sidan. Du kan också beställa via 0492-76 93 00 eller vimmerby.energi@vimmerby.se .

Eventuella synpunkter önskas oss tillsända senast 22 december 2016.
 
Synpunkterna kan skickas per e-post till
vimmerby.energi@vimmerby.se
 
eller per post till adress

Vimmerby Energi & Miljö AB
598 81 Vimmerby
 
Du kan också få upplysning på telefon 0492-76 93 05.