Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-12-22

Samråd - Anläggande av ny ÅVC

Samråd / Information Miljöärende

Anläggande av ny återvinningscentral i Vimmerby

Vimmerby Energi & Miljö AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga en ny återvinningscentral norr om Vimmerby tätort. 

Läs mer om vår avsikt med projektet här.