Vimmerby Energi & Miljö AB

2019-07-30

Rökning ledningsnät Toverum

2019-07-30

Vecka 32 planerar vi att undersöka avloppsledningsnätet i Toverum. Anledningen är att se hur mycket tillskottsvatten det allmänna avloppsledningsnätet tar emot från anslutna fastigheter.

Undersökning görs genom att ofarlig rök eller färgat vatten tillförs det kommunala avloppsledningsnätet och i vissa fall behöver vi beträda fastigheten under undersökningen. Vi behöver dock inte komma in i huset.

Nedan finns ett par saker att tänka på inför rökningen:
 
  • Röken kan i vissa fall komma in i fastigheten, men den är helt ofarlig. För att undvika detta, fyll på vattenlås i badrum, pannrum, källare och dylikt.
  • Om fastigheten har larm med indikator på rök, rekommenderar vi att ni kontaktar larmleverantören inför rökning.
 
Vid frågor gällande undersökningen, kontakta kundtjänst dagtid på telefon 0492-76 93 00.