Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-11-08

Rökning i Toverum

Vecka 45 kommer Pollex, på uppdrag av VEMAB, undersöka spilledningsnätet i Toverum. Undersökning görs genom att ofarlig rök eller färgat vatten tillförs det kommunala avloppsledningsnätet och i vissa fall behöver entreprenören även beträda fastigheten under undersökningen. De behöver inte komma in i huset.
 
På grund av undersökning kan det förekomma en del rök i området. Det kan även förekomma missfärgat vatten i ledningsnätet. Spola tills vattnet är rent innan du dricker det.