Vimmerby Energi & Miljö AB

2015-09-17

Rätta svaren på tispromenaden

2015-09-17

Här ser du de rätta svaren på frågorna från tipspromenaden vid Öppet hus på Tallholmen. Vinnarna dras inom kort!

Fråga 1: Taket på ackumulatortanken är i nivå med?
Svar:  2 – Parkeringen vid VOK

Fråga 2: Vad levereras inte från Tallholmen?
Svar:  1 - Gas

Fråga 3: Med vilket bränsle eldas Tallholmen?
Svar:  X - Skogsbränsle

Fråga 4: Vart tar askan vägen?
Svar:  1 - Tillbaka till skogen

Fråga 5: Vem äger Vimmerby Energi & Miljö AB?
Svar:  1 - Invånarna i Vimmerby kommun

Fråga 6: Vem tog första spadtaget här på Tallholmen?
Svar:  X -  En massa barn

Fråga 7: Vilka två kunder med speciella leveransbehov är anslutna till Tallholmen?
Svar:  2 - Åbro & Arla

Fråga 8: Vad symboliserar ”swosharna”  i Vimmerby Energi & Miljös logga?
Svar:  2 - Himmel & jord