Vimmerby Energi & Miljö AB

2019-10-08

Ombyggnation dagvattenmagasin Örngatan

Information ombyggnation dagvattenmagasin Örngatan, Vimmerby

Vi kommer anlägga ett nytt dagvattenmagasin på Örngatan (övre folkparksområdet) i befintligt
dagvattenutjämningsmagasin.

Byggnation startar v. 41 och ca 3 tre veckor framåt.

Arbetet kommer ej påverka dricksvattnet!

Vi ber er ha överseende med att det kommer uppstå vissa trånga passager för trafiken samt tunga fordon på plats.