Vimmerby Energi & Miljö AB

2015-01-09

Ny renhållningsordning

2015-01-09

Kommunfullmäktige har antagit kommunens nya renhållningsordning och den började gälla vid årsskiftet. Renhållningsordningen består av två delar:

  • Avfallsplan för Vimmerby kommun. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna och göra det bästa möjliga av vårt avfall för att nå ett hållbart samhälle i framtiden.

  • Föreskrifter om avfallshantering i Vimmerby kommun. Här finns regler för sophämtning, slam- och latrintömning, möjligheter till undantag, sorteringsanvisningar för hushålls- och verksamhetsavfall med mera

Avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering har remitterats till en mängd olika organisationer och varit utställd för granskning av allmänheten. De inkomna synpunkterna har sammanställts och kommenterats och i vissa delar medfört ändringar och förtydliganden i renhållningsordningen.

Mer information och hela renhållningsordningen hittar du här.