Vimmerby Energi & Miljö AB

2024-01-31

Nu har vi bytt din mätare

Vemab är snart i mål med bytet av 11 000 mätare, för el, värme och vatten – ett projekt som har pågått sedan år 2020. De nya mätarna möjliggör effektivare energianvändning, avläsning och återrapportering till dig som kund.

Över hela Sverige pågår just nu ett omfattande arbete med att byta ut drygt 5 miljoner elmätare. Av dessa finns 5 039 i Vimmerby med omnejd. Elmätarna byts bland annat ut för att klara EU:s direktiv om möjlighet till 15-minutersavläsning för att du som kund ska kunna få en detaljerad inblick i din elanvändning. De nya mätarna ska ge bättre data och enklare avläsning av elförbrukningen. Bytet måste vara genomfört senast 1/1 2025. 

– Tack vare dedikerade medarbetare och samarbetsinriktade kunder, som har gett våra montörer tillträde för att byta mätarna, är vi nu i mål med elmätarbytet med ett helt år till godo, säger Olle Fogelin, VD Vimmerby Energi och Miljö, Vemab med stolthet.

Även värme, respektive vattenmätare byts

Det är inte bara elmätarna som har bytts ut. Det gemensamma insamlingssystemet för både el och värme behövde uppgraderas, så då valde vi att byta även de 2 100 värmemätarna. Vi bestämde oss också för att byta även de 3 844 vattenmätarna till en modernare variant som kan fjärravläsas. Det underlättar både för dig som kund och för oss som levererar vattnet eftersom vi inte längre behöver gå in i huset för att läsa av din mätare. De nya vattenmätarna har fler fördelar, de kan exempelvis larma om det uppstår läckage hos en kund. 

Jimmie Dyrberg är planeringschef på Vemab och har lett arbetet med att byta mätarna:

– Den sista elmätaren sattes på plats den 9 januari. Då återstod 25 värmemätare och bara 5 procent av vattenmätarna. Och sedan dess har vi bytt ytterligare en procent av vattenmätarna, berättar han.
När det gäller vattenmätarna har några kunder tvekat eftersom man i vissa fall behöver byta ut konsolen för vattenmätaren, vilket är förenat med en kostnad eftersom en VVS-montör måste anlitas. Även om platsen runt mätaren saknar rätt förutsättningar kan man behöva kontakta en VVS-montör. (Läs mer om förutsättningarna i pdf till höger på denna sida, om du inte redan har fått din mätare bytt.) De flesta har ändå redan låtit Vemab byta sin vattenmätare, bland annat för att få de fördelar en ny, fjärravläst vattenmätare ger.

Totalt har vi nu bytt närmare 11 000 mätare, varav drygt 5 000 elmätare, cirka 2 100 värmemätare och nästan 3 700 vattenmätare (här återstår 4 procent). 

Läs vårt pressmeddelande om mätarbytena (pdf till höger på denna sida).