Vimmerby Energi & Miljö AB

2014-07-04

Grädde på moset!

2014-07-04

Under vecka 28 kommer slamplattorna på reningsverket att tömmas. Under arbetet forcerar vi ventilatonen i vårt nya tält för att om möjligt hålla undertryck, men ändå kan det medföra ytterligare lukt under omlastningen.