Vimmerby Energi & Miljö AB

2022-01-23

Elens dag 2022

Idag är det Elens dag! Därför uppmärksammar vi nu nyttan av el.

Visste ni att 98 procent av den svenska elen är fossilfri!

Fossilfri el är en viktig nyckel till klimatomställningen. Med el kan vi ersätta fossila bränslen i industriprocesser, som när man tillverkar stål. Och med el i tanken, kan vi minska utsläppen från transportsektorn. Men visste du att 98 % av svensk elproduktion är fossilfri? Det är den tack vare våra fossilfria produktionsslag:

🌊 Vattenkraft
⚡ Kärnkraft
🌪 Vindkraft
🔥 Kraftvärme
☀️ Solkraft

Sverige har ett av världens bästa energisystem med en riktigt hög andel fossilfri el. Men det är lätt att ta elen för givet. Därför vill vi idag lyfta elen lite extra och tänka på hur mycket vi faktiskt uppskattar den – och samtidigt vara lite malliga över att vår el är så bra.

Läs mer om elnätet i Vimmerby.