Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-06-01

Del av Södra Industrigatan stängs av för trafik

På grund av VA- och ledningsarbeten stängs gatan av för all trafik

Mellan 7 juni kl 07.00 och till och med 10 juli kl 16.00 kommer ett arbete med nya 
VA-anslutningar och ledningar pågå på Södra Industrigatan i Vimmerby.
Se markering i rött i kartan ovan för aktuell avstängning. 
Arbetet utförs av Vimmerby Energi & Miljö AB.

Med anledning av arbetet stängs gatan av för all trafik på gatan under angiven tidsperiod.

Trafiken kommer att ledas om, vänligen följ orange vägvisningar och pilar.