Vimmerby Energi & Miljö AB

2021-09-24

Dagvattnets dag - 24 september

Temadagar finns det gott om, allt från kanelbullen och montessoriläraren till FN och toaletten har egna dagar. En del väcker lite fniss och skämt, medan andra är mer seriösa. Så varför inte en dag för dagvattnet? 

Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Hantering av dagvatten är en viktig fråga för framtidens hållbara städer. 

 

Varför behöver dagvattnet en egen dag?

Rätt hanterat bidrar dagvattnet till gröna och sköna innerstäder samtidigt som det minskar risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket. 

Många av de lösningar som finns för att ta hand om dagvattnet i staden skapar också andra mervärden. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, förbättrar luftkvaliteten, gör vistelsemiljöerna attraktivare för boende och gröna tak isolerar mot såväl värme som kyla.

Det finns också ett ökande intresse i samhället för att ta hand om dagvattnet och använda det istället för dricksvatten till bevattning av planteringar, spolning i toaletter eller renspolning av parkeringsytor och liknande. 
Dagvattnets dag instiftades den 24 september 2020 av VA SYD. Den syftar till att uppmärksamma allt detta och få fler att se dagvatten som en resurs.

 

Läs mer om hur du kan ta tillvara dagvattnet.