Vimmerby Energi & Miljö AB

2022-09-24

Dagvattnets dag

24 september firar vi dagvattnets dag! Vattnet som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö, kallas dagvatten. I naturen renas dagvattnet i marken innan det når våra vattendrag. I städer rinner vattnet i stället till diken och gatubrunnar och går ofta direkt ut i närmaste vattendrag. Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Hantering av dagvatten är en viktig fråga för framtidens hållbara städer. 

Varför behöver dagvattnet en egen dag?

Rätt hanterat bidrar dagvattnet till gröna och sköna innerstäder samtidigt som det minskar risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket. 

Många av de lösningar som finns för att ta hand om dagvattnet i staden skapar också andra mervärden. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, förbättrar luftkvaliteten, gör vistelsemiljöerna attraktivare för boende och gröna tak isolerar mot såväl värme som kyla.

Det finns också ett ökande intresse i samhället för att ta hand om dagvattnet och använda det istället för dricksvatten till bevattning av planteringar, spolning i toaletter eller renspolning av parkeringsytor och liknande. 
Dagvattnets dag instiftades den 24 september 2020 av VA SYD. Den syftar till att uppmärksamma allt detta och få fler att se dagvatten som en resurs.

Du kan bidra till renare dagvatten genom att:
💦Hålla våra gator fria från skräp, snus och fimpar
💦Tvätta bilen på biltvätt
💦Lämna farligt avfall på en återvinningscentral