Vimmerby Energi & Miljö AB

2023-05-12

Brev till regeringen om biogas/biogasol

Företag kräver att regeringen skyndsamt återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER

I ett brev undertecknat av 81 företag och kommuner uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av nya bestämmelser i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). De nya bestämmelserna innebär en mycket välkommen möjlighet för Sverige att återställa skattebefrielsen i närtid.

Läs mer Energigas Sveriges hemsida.