Vimmerby Energi & Miljö AB

2019-10-03

Begränsad framkomlighet Kungsgatan

Vi genomför jobb på avloppsledningen. Därför kommer det vara begränsad framkomlighet på Kungsgatan fram till v. 44.
Vi ber om överseende och välj gärna en annan väg om det är möjligt.