Vimmerby Energi & Miljö AB

2016-06-03

Återhållsamhet med vatten

2016-06-03

Om du har kommunalt vatten vädjar vi nu om återhållsamhet. Använd inte slang till bevattning, biltvätt eller fyllning av pooler.
Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat, under de senaste åren har det kommit förhållandevis lite nederbörd, vilket har fått till följd att vattenmagasinen inte fyllts på önskvärd utsträckning.
När dricksvattnet används till bevattning ökar vattenuttaget markant, och kan tidvis även orsaka lågt tryck i vattenledningarna, vilket kan vara ett problem för många av våra kunder.
Vattenförsörjningen är byggd för att ge ett friskt dricksvatten året om, inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten.