Vimmerby Energi & Miljö AB

2014-07-25

Återhållsamhet med vatten

2014-07-25

Nu vädjar vi om återhållsamhet med kommunalt vatten. Använd inte slang till bevattning, biltvätt eller fyllning av pooler.

Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på alls. När dricksvattnet används mycket till bevattning minskar vattenmagasinen drastiskt. Tidvis kan bevattningen även orsaka lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många av våra kunder.

Tack för er förståelse!