Vimmerby Energi & Miljö AB

2020-02-18

Återbruk av renat avloppsvatten

På reningsverket i Vimmerby har vi nu startat ett projekt för att minska påfrestningarna på vårt gemensamma vattenkretslopp. Där ser vi möjligheten att minska vår egen dricksvattenförbrukning genom att använda renat avloppsvatten i våra reningsprocesser, vatten som annars hade släppts till Stångån. På det sättet kan vi minska vårt "vatten-footprint".

Läs mer om detta i bifogad fil och välkommen att kontakta oss för frågor om hur vi jobbar med detta. 

Läs mer om tekniskt vatten här.