Miljöpris till VEMAB!

Uppdaterad: 2021-10-05 10:41:32
Miljö- och Byggnämnden i Vimmerby och Hultsfreds kommuner har för 2015 tilldelat Vimmerby Energi & Miljö AB miljöpriset!

Motiveringen lyder: ”Vimmerby Energi & Miljö AB har med det nya kraftvärmeverket minskat förbränningen av olja med 4 000 m3 totalt inom kommunen. Allt bränsle som används är skogsavfall från närområdet. Askan som blir restprodukt återförs till skogen som gödning. I kraftvärmeverket produceras också cirka 25 procent av den el som VEMAB har behov av. Även den nya anläggningen är byggd med tanke på estetiskt utseende och är inte bara ett skal omkring pannan.”

Vi är stolta och glada att vår stora miljöinsats uppmärksammas!