Återvinningscentralen

Uppdaterad: 2019-05-27 15:23:42

Gäller fr o m 2017-01-01:

För att förbättra arbetsmiljön för vår personal och även för våra kunder, främst genom att hindra damning, nedskräpning och skaderisk vid manuell sortering, tillåter vi numera lämning av brännbart grovavfall i genomskinliga säckar. Precis som tidigare går det bra att packa sitt grovavfall i svarta sopsäckar, sortera och tömma dessa på respektive avlämningsplats.

Allmänt

Telefon till Återvinningscentralen: 0492-76 95 50

Klicka här för en vägbeskrivning till Återvinningscentralen. Adressen är Snokebovägen 410.

Öppettider

Varje helgfri måndag:  kl. 08.00 - 19.00
Varje helgfri tisdag till fredag:  kl. 08.00 - 16.00
Lördagar jämna veckor:  kl. 10.00 - 14.00

Helgdagar och följande helgdagsaftnar är återvinningscentralen stängd: påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton

Skärtorsdagen, dagen före midsommarafton och vardag före julafton stänger återvinningscentralen kl. 12.30.

På återvinningscentralen kan allt grovavfall som uppstår i ett hushåll lämnas. Hushållsavfallet, som man lägger i sopkärlet, ska dock samlas in i kommunens regi var 14:e dag och ska inte köras till återvinningscentralen. Har man en bostad eller ett företag där hushållsavfall uppstår ska man också ha ett renhållningsabonnemang.

Tänk på att sortera avfallet redan när du lastar avfallet på släpkärran. Man slipper så mycket jobb på återvinningscentralen att det kan vara värt att lägga den tiden det tar på lastandet.

På återvinningscentral finns alltid personal som visar hur och var avfallet ska sorteras.

Avfall som lämnats till återvinningscentralen betraktas som bortskaffat och lämnas inte ut igen.

Återbruk

Sedan juni 2015 kan du lämna in t ex kläder, möbler, cylkar och husgeråd som går att återanvända istället för ett materialåtervinnas. Kraven är att prylarna ska vara hela, rena och användbara. Erikshjälpen tar hand om sakerna och säljer dem i sina butiker. Beronde på hur mycket saker som lämnas till återbruk så kan samarbete med flera organisationer bli aktuellt, t ex Lions och Röda Korset.

Det avfall som ska återvinnas sorteras i:

Tips: Sök på sidan med Ctrl + F

 • Farligt avfall
 • Elektriskt och elektroniskt avfall
 • Vitvaror (ej kylmöbler)
 • Kylmöbler
 • Soffor och sängar
 • Resårmöbler
 • Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor och glödlampor)
 • Metall-, plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar
 • Tidningar
 • Wellpapp
 • Metallskrot
 • Trä
 • Impregnerat trä
 • Grenar och kvistar (max 25 cm i diameter)
 • Trädstammar (över 25 cm i diameter)
 • Komposterbart trädgårdsavfall
 • Asbesthaltigt avfall (mindre mängder)
 • Brännbart
 • Aska
 • Gips
 • Mjukplast
 • Täckmassor
 • Isolering

Farligt avfall
Exempel: Spillolja, bensin, lösningsmedel, färgrester, kemikalier, glykol, rengöringsmedel, syror, sprayflaskor, kvicksilvertermometer, bekämpningsmedel mm.

Elektriskt och Elektroniskt avfall
Exempel: Dator, skrivare, skärm, telefon, TV, video, stereo, laddningsbara verktyg, ljuskällor, industrielektronik mm. Det vill säga allt med sladd eller batteri.

Batterier (små)
Exempel: Alla engångs- eller uppladdningsbara batterier under 3,5 kg. All information om batterier hittar du på www.batteriatervinningen.se.

Startbatterier
Exempel: Billbatterier eller större blybatterier. Även startbatterier till traktorer och liknande.

Vitvaror (ej kylmöbler)
Exempel: Alla vitvaror, dvs. spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare, torkskåp, spisfläktar, manglar mm.

Kylmöbler
Exempel: Kylskåp, frysskåp, frysbox mm.

Soffor och sängar
Exempel: Resårsäng, soffor, fåtöljer med fjädrar.

Ljuskällor
Exempel: Glödlampor, lågenergilampor, lysrör mm.

Pappersförpackning
Mjölkpaket, pastapaket, hundmatsäck, toarulle, skokartong mm

Plastförpackning
Plastflaska, plastburk, plastfolie, plastpåsar, plastdunk mm.

Metallförpackning
Konservburk, tub, kapsyl, mm.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar av glas. OBS! Sorteras i färgat och ofärgat glas.

Returpapper
Exempel: Tidningar, kontorspapper, broschyrer, reklam, pocketböcker med mjuk pärm mm.

Wellpapp
Exempel: Lådor av wellpapp.

Metallskrot
Exempel: Cyklar, bildelar, metallrör och liknande.

Trä
Exempel: Virke, lastpallar m.m.

Impregnerat trä
Exempel: Slipers, trallgolv mm.

Grenar och kvistar (max 25 cm i diameter)
Exempel: Grenar, kvistar, ris från trädgården.

Trädstammar (över 25 cm i diameter)
Exempel: Trädstammar från trädgården

Komposterbart trädgårdsavfall
Exempel: Gräs, frukt, ogräs, löv m.m.

Asbesthaltigt avfall (mindre mängder)
Exempel: Eternitskivor mm.

Enstaka skivor och rör från hushåll tas emot kostnadsfritt på Återvinningscentralen. Asbestavfall överstigande 20 kg kan lämnas mot avgift. Gäller även om avfallet körs vid flera tillfällen. Avfallet ska läggas i avsedd container av kunden. Pris per ton asbesthaltigt avfall: 2 250 kr inkl. moms.

Brännbart

Brännbart avfall som inte är återvinningsbart. Exempelvis ska alla förpackningar, tidningar, mjukplast och wellpapp sorteras bort innan man kan kasta avfallet i brännbart. Tänk på att avfallet ska lämnas löst utan emballage eller i genomskinlig säck.
 
Exempel: Ej återvinningsbar plast, ej återvinningsbart papper, kläder och skor som inte går att återanvända, mattor, dynor, kuddar, frigolit, strö från smådjurens burar

Aska
Exempel: Askor från vedeldning, pelletseldning (ej oljeförbränning). Inga säckar eller andra emballage får läggas tillsammans med askan. Likaså måste askan vara kall när den lämnas.

Gips
Exempel: Gipsplattor

Mjukplast
Exempel: Plastsäcken som du transporterade ditt sorterade avfall i

Täckmassor
Exempel: Grus, jord, tegel, glas, porslin och betong.

Isolering
Exempel: Gullfiber, mineralull, stenull

Slaktavfall
Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas.

Slaktavfall från vilt till exempel älg eller rådjur får ligga kvar på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte orsaka olägenhet eller locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Rester av ben och dylikt grävs med fördel ner, men tänk på att fråga markägaren om godkännande för nedgrävningen. Om stora volymer grävs ner bör nedgrävningsplatsen flyttas med jämna mellanrum.

Slaktavfall tas ej emot på Vimmerby Återvinningscentral.