Vanliga frågor

Uppdaterad: 2018-01-17 12:06:41

Vad är en normal elförbrukning?
För en lägenhet är den genomsnittliga elförbrukningen ca 2 200 kWh/år. För en villa utan elvärme är den ca 5_800 kWh/år. En villa med elvärme förbrukar i genomsnitt ca 20 000 - 25 000 kWh/år.

Vad är en normal vattenförbrukning?
En villa förbrukar i genomsnitt ca 130 – 170 kubikmeter/år.

Vad är en normal fjärr-/närvärmeförbrukning?
En villa förbrukar i genomsnitt ca 15 – 20 MWh/år. Räkna med ca 130 – 200 kWh/år och kvadratmeter (1 MWh = 1_000 kWh) för uppvärmning.

Jag ska byta elhandelsföretag. Vem läser av elmätaren?
Det är elnätsföretaget som är skyldiga att fastställa mätarställningen vid bytet. Elmätaren läses via fjärravläsning och elnätsföretaget meddelar mätarställningen till både ditt gamla och nya elhandelsföretag.

Hur mycket kostar 1 kWh el, med alla avgifter?
Om man bara räknar de rörliga avgifterna (energiavgift, energiskatt, överföringsavgift) så kan du räkna med ca 1_kr/kWh. Om man räknar in även de fasta avgifterna (årsavgift, abonnemangsavgift) så kan du räkna med ca 1:50 kr/kWh för en lägenhet och för en villa utan elvärme. För en villa med elvärme ca 1:20 kr/kWh.

Vad är det för uppsägningstid på mitt elavtal?
Om du har avtal om Vårflodsel och du säger upp det senast 31 januari, så löper det till 30 juni. Har du avtal om rörligt pris så är det tre månaders uppsägningstid (ingen uppsägningstid om du byter till annat avtal hos oss). Om du är avtalslös har du ingen uppsägningstid.

Vad kostar varmvattnet om jag tar ett bad?
Det går åt 0,00116 kWh att värma 1 liter vatten 1 grad. Om man antar att vattnet värms från 7 till 40 grader och badkaret rymmer 300 liter så går det alltså åt 11,48 kWh. Om du värmer med el kostar det ca 13 kr. Värmer du med fjärrvärme kostar det ca 8 kr. Själva vattnet kostar ungefär 7 kr om du är ansluten till vårt vatten- och avloppsnät.