Vatten & Avlopp

Uppdaterad: 2018-06-04 10:30:15

Bevattningsförbud

Under sommaren 2017 rådde bevattningsförbud i Vimmerby kommun. Inför sommaren 2018 ser läget bättre ut och vi har inte några planer på bevattningsförbud. Vi har bra med vatten i grundvattentäkterna, men fortsätter att noggrant bevaka nivåerna i vattenmagasinen och uppmanar våra kunder att vara fortsatt sparsamma med vår viktiga naturtillgång.


Allmänt

Vi leverar vårt viktigaste livsmedel till kommuninnevånarna - vatten!

Vårt verksamhetsområde omfattar bl.a. vattenverk och vattenreservoarer, reningsverk, pumpstationer och ledningsnät.

Vimmerby Vattenlaboratorium utgör också en del av den vår verksamhet. Dess roll är dock av en mer självständig natur än vår övriga verksamhet, bl.a. beroende på de aktuella ackrediterings-kraven (SWEDAC: nr: 2025).

I Vimmerby Vattenlaboratoriums åtaganden ingår bland annat provtagning i t.ex. recipienter (vattendrag, dammar etc), reningsverk och grundvatten-täkter. Vimmerby vattenlaboratorium utför och förmedlar dessutom vattenprover till Eurofins, Lidköping.

Ska du gräva på tomten och vill veta var vatten- och avloppsledningar går, tar du kontakt med vår växel - tel. 0492-76 93 00. Ring minst tre dagar i förväg.