Lämna mätarställning

Uppdaterad: 2014-10-29 07:43:46

Här kan du lämna mätarställning på din vattenmätare. Du kan lämna en ställning fram till sista dagen i månaden och då kommer den med på nästkommande faktura. Ange mätarnummer (står på mätaren) eller anläggningsnummer och kundnummer (kundnummer finns högst upp till höger på fakturan). Alla elmätare och fjärr/närvärmemätare fjärravläses så du kan inte lämna dessa mätarställningar här.

OBS! När du får avläsningskortet i brevlådan i oktober varje år vill vi gärna att du lämnar ställningen enligt instruktionen på avläsningskortet. På så sätt sparar du en del arbete för oss och risken för att det blir fel minskar eftersom mätarställningen då registreras automatiskt i vårt system. En avläsning registrerad nedan måste vi hantera manuellt.


Kundnummer
Mätarnummer/ Anläggningsnummer
Vatten
Fjärrvärme/ Närvärme - Energi (MWh)
Avläsningsdatum
Fjärrvärme - Flöde (kbm)
E-postadress
 
Meddelande

Kontrollfråga (för att kontrollera att du är en människa):
Vad blir 1+7