Styrelse och ledning

Uppdaterad: 2018-05-02 08:21:19

Styrelse

Styrelsen, som är politiskt tillsatt, är densamma i Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB.

Från vänster till höger: Vice ordförande Stig Jaensson (S), Ledamot Kenneth Karlsson (C), Ledamot Kenneth Björklund (S), Ledamot Birger Andersson (C), Suppleant Ola Gustafsson (KD), Suppleant Daniel Nestor (S), Ordförande Claes Wetterström (M)

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:

Torbjörn Swahn, VD
Daniel Johansson, Renhållningschef
Emma Jonsson, VA-chef
Marie Arvidsson, Administrativ chef
Mats-Lennart Karlsson, Värmechef
Mattias Gustafsson, Marknadschef
Per Svensson, Nätchef