Fiber

Uppdaterad: 2017-07-18 20:09:41

Sedan den 1 juli 2017 finns Christer Sjöstedt anställd som fibersamordnare på Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB). Vimmerby kommun har tecknat ett avtal där VEMAB tillhandahåller beställarfunktionen gentemot ITSAM. Tanken är också att VEMAB ska initiera utbyggnader där det är som mest kostnadseffektivt och där intresse från fastighetsägare finns. Du är välkommen att ta kontakt med Christer på 0492-76 93 49 eller fiber@vimmerby.se om du är intresserad av fiber.

För mer information se www.vimmerbyfiber.se.