El

Uppdaterad: 2017-05-31 11:20:57

Med el gör vi allt möjligt!

Tänk vilken nytta en kWh el kan göra. Kolla in filmerna till höger så får du se! Det är svårt att tänka sig hur vår vardag skulle se ut utan el.

Allmänt

Vårt elnätsföretag, Vimmerby Energi Nät AB, förvaltar elnätet i Vimmerby med omnejd. Elnätet består bl a av transformatorer, ledningar och kabelskåp. Ca 4 800 kunder är anslutna till vårt elnät.

Vårt elhandelsföretag, Vimmerby Energiförsäljning AB, säljer el till kunder i framförallt Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Strökunder finns dock över hela landet och alla är naturligtvis välkomna. Ca 6 000 kunder köper sin el av oss idag.