Vattenverk

Uppdaterad: 2019-09-10 17:00:47

Vimmerby Energi & Miljö AB´s produktionsanläggningar för vatten omfattar grundvattenverken i Storebro, Södra Vi, Gullringen, Rumskulla, Tuna, Djursdala; Backa och skolan, Vrångfall och Toverum samt vattenverket i Vimmerby.