Vattenverk

Uppdaterad: 2021-04-28 13:18:11

Vimmerby Energi & Miljö AB's produktionsanläggningar för vatten omfattar grundvattenverken i Storebro, Södra Vi, Gullringen, Rumskulla, Tuna, Djursdala; Backa och skolan, Vrångfall och Toverum samt vattenverket i Vimmerby.