Vattenverk

Uppdaterad: 2021-10-20 10:38:23

Vimmerby Energi & Miljö AB's produktionsanläggningar för vatten omfattar grundvattenverken i Storebro, Södra Vi, Gullringen, Rumskulla, Tuna, Djursdala; Backa och skolan, Vrångfall, Pelarne, Locknevi, Toverum samt vattenverket i Vimmerby.